GDPR

Ochrana osobních údajů a Nařízení GDPR

V Ren Okna chápeme význam ochrany osobních údajů a zároveň respektujeme vaše právo na soukromí. Proto jsme přijali přísné politiky a postupy, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou chráněny a zpracovány v souladu se všemi platnými zákony a předpisy, včetně Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady, známého jako GDPR.

Shromažďování osobních údajů

Při poskytování našich služeb můžeme shromažďovat různé typy osobních údajů, včetně, ale neomezeně, jména, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla a dalších informací, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, formulářů, telefonického nebo e-mailového kontaktu nebo jiných interakcí.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně za účelem poskytování našich služeb, plnění našich závazků vůči vám jako našim klientům, administrace našich webových stránek, komunikace s vámi, vyřizování objednávek, vyřešení stížností a dotazů, marketingového a obchodního využití a dalších legitimních účelů, které jsou v souladu se zákonem.

Práva subjektu údajů

Podle GDPR máte jako subjekt údajů řadu práv vztahujících se k vašim osobním údajům. Patří sem právo na přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů, odvolání souhlasu a podání stížnosti u dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů. Můžete kdykoli využít svá práva kontaktováním nás.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s třetími stranami pouze za účelem zajištění našich služeb a splnění vašich požadavků. Třetí strany, se kterými sdílíme vaše údaje, jsou povinny dodržovat stejnou úroveň ochrany jako my a používat vaše údaje pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Bezpečnost a uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uchovávány v bezpečném a chráněném prostředí a pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Používáme technická, organizační a administrativní opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo změnou.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli otázky nebo pochybnosti ohledně naší politiky ochrany osobních údajů nebo zpracování vašich údajů, neváhejte nás kontaktovat. Jsme zde, abychom vám poskytli veškerou potřebnou podporu a informace.

Aktualizace politiky ochrany osobních údajů

Tato politika ochrany osobních údajů může být občas revidována a aktualizována, aby byla v souladu s novými zákony a předpisy nebo aby odrážela změny v našich praktikách zpracování údajů. Prosím, pravidelně kontrolujte tuto stránku pro nejnovější informace.

 

Používáme cookies 🍪

Okay 🛠️